Нержавеющие трубы 10Х23Н18

Сортамент Марка Диаметр Толщина стенки
Труба 10Х23Н18 6 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 9 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 19 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 19 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 21 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 21 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 23 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3,2 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 6,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 3,2 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 53 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 53 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 56 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 56 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 62 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 68 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 68 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 69 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 75 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 80 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 80 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 86 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 6 мм
Труба 10Х23Н18 102 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 104 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 15 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 200 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 237 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 15 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 24 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 406 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 465 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 720 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 726 мм. 8 мм
Труба 10Х23Н18 800 мм. 8 мм
Труба 10Х23Н18 6 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 8 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 9 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 10 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 12 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 14 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 15 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 16 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 17 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 18 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 19 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 19 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 20 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 21 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 21 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 22 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 23 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 24 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3,2 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 25 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 27 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 28 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 30 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 1 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 32 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 34 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 36 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 38 мм. 6,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 40 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 42 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 45 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 48 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 50 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 3,2 мм.
Труба 10Х23Н18 51 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 53 мм. 1,5 мм.
Труба 10Х23Н18 53 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 54 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 56 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 56 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 57 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 60 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 62 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 63 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 65 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 68 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 68 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 69 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 70 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 73 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 75 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 76 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 80 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 80 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 83 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 85 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 86 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 2,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 89 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 95 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 5,5 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 6 мм
Труба 10Х23Н18 102 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 102 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 104 мм. 2 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 108 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 114 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 121 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 127 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 15 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 133 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 140 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 146 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 152 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 3 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 159 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 3,5 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 168 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 180 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 194 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 200 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 219 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 237 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 15 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 245 мм. 25 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 11 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 273 мм. 24 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 4 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 4,5 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 7 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 325 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 14 мм.
Труба 10Х23Н18 377 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 406 мм. 13 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 5 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 12 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 16 мм.
Труба 10Х23Н18 426 мм. 18 мм.
Труба 10Х23Н18 465 мм. 20 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 9 мм.
Труба 10Х23Н18 530 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 6 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 630 мм. 10 мм.
Труба 10Х23Н18 720 мм. 8 мм.
Труба 10Х23Н18 726 мм. 8 мм
Труба 10Х23Н18 800 мм. 8 мм