Нержавеющие заглушки AISI 316L

Сортамент Марка Диаметр Толщина стенки
Заглушка AISI 316L 21,3 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316L 21,3 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316L 21,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 26,9 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316L 26,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316L 26,9 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 33,7 мм. 2,3 мм.
Заглушка AISI 316L 33,7 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316L 33,7 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316L 42,4 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 316L 42,4 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316L 42,4 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316L 48,3 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 316L 48,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316L 48,3 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316L 60,3 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 316L 60,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 60,3 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 316L 76,1 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 316L 76,1 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316L 76,1 мм. 7,1 мм.
Заглушка AISI 316L 88,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316L 88,9 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 316L 88,9 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 114,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316L 114,3 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 316L 114,3 мм. 8,8 мм.
Заглушка AISI 316L 139,7 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 139,7 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 316L 139,7 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316L 32 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316L 32 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 316L 38 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316L 38 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 316L 45 мм. 2,5 мм.
Заглушка AISI 316L 45 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 108 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 108 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 114 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 114 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 133 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316L 133 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 133 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316L 159 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316L 159 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 159 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 316L 168 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316L 168 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 168 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 316L 219 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316L 219 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316L 219 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 316L 273 мм. 7 мм.
Заглушка AISI 316L 273 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 316L 273 мм. 14 мм.
Заглушка AISI 316L 273 мм. 18 мм.