Нержавеющие заглушки AISI 304

Сортамент Марка Диаметр Толщина стенки
Заглушка AISI 304 21,3 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 304 21,3 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 304 21,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 26,9 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 304 26,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 304 26,9 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 33,7 мм. 2,3 мм.
Заглушка AISI 304 33,7 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 304 33,7 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 304 42,4 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 304 42,4 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 304 42,4 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 304 48,3 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 304 48,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 304 48,3 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 304 60,3 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 304 60,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 60,3 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 304 76,1 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 304 76,1 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 304 76,1 мм. 7,1 мм.
Заглушка AISI 304 88,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 304 88,9 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 304 88,9 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 114,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 304 114,3 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 304 114,3 мм. 8,8 мм.
Заглушка AISI 304 139,7 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 139,7 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 304 139,7 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 304 32 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 304 32 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 304 38 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 304 38 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 304 45 мм. 2,5 мм.
Заглушка AISI 304 45 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 108 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 108 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 114 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 114 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 133 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 304 133 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 133 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 304 159 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 304 159 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 159 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 304 168 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 304 168 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 168 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 304 219 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 304 219 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 304 219 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 304 273 мм. 7 мм.
Заглушка AISI 304 273 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 304 273 мм. 14 мм.
Заглушка AISI 304 273 мм. 18 мм.