Нержавеющие заглушки AISI 321

Сортамент Марка Диаметр Толщина стенки
Заглушка AISI 321 21,3 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 321 21,3 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 321 21,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 26,9 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 321 26,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 321 26,9 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 33,7 мм. 2,3 мм.
Заглушка AISI 321 33,7 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 321 33,7 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 321 42,4 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 321 42,4 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 321 42,4 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 321 48,3 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 321 48,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 321 48,3 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 321 60,3 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 321 60,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 60,3 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 321 76,1 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 321 76,1 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 321 76,1 мм. 7,1 мм.
Заглушка AISI 321 88,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 321 88,9 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 321 88,9 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 114,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 321 114,3 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 321 114,3 мм. 8,8 мм.
Заглушка AISI 321 139,7 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 139,7 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 321 139,7 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 321 32 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 321 32 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 321 38 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 321 38 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 321 45 мм. 2,5 мм.
Заглушка AISI 321 45 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 108 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 108 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 114 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 114 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 133 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 321 133 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 133 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 321 159 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 321 159 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 159 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 321 168 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 321 168 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 168 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 321 219 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 321 219 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 321 219 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 321 273 мм. 7 мм.
Заглушка AISI 321 273 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 321 273 мм. 14 мм.
Заглушка AISI 321 273 мм. 18 мм.