Нержавеющие заглушки AISI 316Ti

Сортамент Марка Диаметр Толщина стенки
Заглушка AISI 316Ti 21,3 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 21,3 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 21,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 26,9 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 26,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 26,9 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 33,7 мм. 2,3 мм.
Заглушка AISI 316Ti 33,7 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 33,7 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 42,4 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 42,4 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 42,4 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 48,3 мм. 2,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 48,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 48,3 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 60,3 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 316Ti 60,3 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 60,3 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 76,1 мм. 2,9 мм.
Заглушка AISI 316Ti 76,1 мм. 5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 76,1 мм. 7,1 мм.
Заглушка AISI 316Ti 88,9 мм. 3,2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 88,9 мм. 5,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 88,9 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 114,3 мм. 3,6 мм.
Заглушка AISI 316Ti 114,3 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 316Ti 114,3 мм. 8,8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 139,7 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 139,7 мм. 6,3 мм.
Заглушка AISI 316Ti 139,7 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316Ti 32 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 32 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 316Ti 38 мм. 2 мм.
Заглушка AISI 316Ti 38 мм. 3 мм.
Заглушка AISI 316Ti 45 мм. 2,5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 45 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 108 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 108 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 114 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 114 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 133 мм. 4 мм.
Заглушка AISI 316Ti 133 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 133 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316Ti 159 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 159 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 159 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 316Ti 168 мм. 4,5 мм.
Заглушка AISI 316Ti 168 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 168 мм. 11 мм.
Заглушка AISI 316Ti 219 мм. 8 мм.
Заглушка AISI 316Ti 219 мм. 10 мм.
Заглушка AISI 316Ti 219 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 316Ti 273 мм. 7 мм.
Заглушка AISI 316Ti 273 мм. 12 мм.
Заглушка AISI 316Ti 273 мм. 14 мм.
Заглушка AISI 316Ti 273 мм. 18 мм.